1) செல்வம் படைத்தவன் செல்வம் இல்லாதவன் மேல் செலுத்தும் ஆதிக்கத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

2) அறிவுடையவன் அறிவு குறைந்தவன் மேல் செலுத்தும் ஆதிக்கத்தை விட வேண்டும்.

3) முப்பத்து மூன்று கோடிப் புராண தெய்வங்களிடத்தும், மேலும் அவ்வப்போது நம்மிடையே அன்னிய நாட்டவர் புகுத்தியிருக்கும் இதர தெய்வங்களிடத்தும், நம்பிக்கை இருந்தாலும் கூட, ஒருவனிடத்தில் தன்னம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் அவனுக்குக் கதி மோட்சமில்லை.

4) பாவம் என்ற ஒன்று உண்டென்றால், அது நான் பலவீனமானவன், மற்றவர்கள் பலவீனமானவர்கள் என்று சொல்வது ஒன்றுதான்.

5) சுதந்திரமானவனாக இரு.

6) எவரிடமிருந்தும் எதையும் எதிர்பார்க்காதே.

7) உனது கடந்த கால வாழ்க்கையை நீ பின்னோக்கித் திரும்பிப் பார்ப்பாயானால், நீ வீணாக எப்போதும் மற்றவர்களிடமிருந்து உதவியைப் பெற முயற்சி செய்ததையும் அப்படி எதுவும் வராமற் போனதையும் தான் காண்பாய்.

8 ) வந்த உதவிகள் எல்லாம் உனக்குள் இருந்தவையாகத்தான் இருக்கும்.

9) நம்பிக்கை! நம்பிக்கை! நம்மிடத்தில் நம்பிக்கை! கடவுளிடத்தில் நம்பிக்கை! இதுவே மகிமை பெறுவதன் ரகசியமாகும்.

10) நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். நீ உன்னைப் பலவீனன் என்று நினைத்தால் பலவீனனாகவே ஆகிவிடுகிறாய்.

11) இவனை நம்பு அல்லது அவனை நம்பு என்று மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள். ஆனால், நான் சொல்கிறேன். முதலில் உன்னிடத்திலேயே நீ நம்பிக்கை வை. அதுதான் வாழ்க்கைக்கு வழி.

12) அடக்கப்படாமல் சரியான வழியில் செலுத்தப்படாத மனம், நம்மை மேலும் மேலும் என்றென்றைக்கும் கீழே இழுத்துச் சென்றுவிடும். சரியான வழியில் செல்கின்ற மனம் என்றென்றைக்கும் காத்து ரட்சிக்கும்.

-சுவாமி விவேகானந்தர்.

 

Leave a Reply

விபரங்கள்
தகவல்கள்
300x250banner.jpg
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://99b7a15fdf1c40f1ea8deed817acae9a.com/?fp=tnlqZXuccay%2BRc2z%2FCOBOvYg2beNzcjBt5ubFb2MwdObMOKbC8dqhkiqz4Uyx3ddT2mS8ATOiUCCwDqb0fTjCQ%3D%3D&prvtof=p0Fr6M0RY%2BGNdL99WMtu4YlxEXXtVgjiP6JehItNsng%3D&poru=PHH8PPo7l%2FYW3TaVBoNsveSP0Q5zSwze2zyg7m45Qw6%2BTyEtFLUrBv7abP5FdjnZjVrinyDw6ERh7bGF%2BUOGk%2BUTwOJrOtFtbnjph06vmeoG49F6Ndsg%2Fcm8wPBr1Ek5AMWftPFgcfvkNH8viIrmkxbZo5a47JpaiJUYnQBilZrRwhynyPwbB3FOF2wuQX%2Bam40V5odeil%2BJC8Y6ZsiAlA%3D%3D&i=54.205.105.23&b=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&h=tamilastrology.yourastrology.co.in">Click here to proceed</a>. </body>